Резервни части

-20% отстъпка за клиенти на асансьорен сервиз Елеватор ЕООД

Бутони за асансьор
Нова кабина
Асансьорна кабина
Табло за управление на асансьор
Повдигателен механизъм на асансьор
Буфер за асансьорна врата
Електромагнитна отбивачка
Флексир кабел за асансьор
Въжета за асансьори
Скоростен ограничител