Дейности

Дейности

  1. Монтиране

Предлагаме монтиране на асансьори, платформи и рампи за хора в неравностойно положение, както и платформи и рампи за товарни и други дейности.

  1. Ремонт

Ремонтираме всички видове асансьори от всякакъв тип, ескалатори, платформи и рампи за всякакви дейности, с голяма сложност на конструкцията и без ограничение в скоростта и товароподемността. Предлагаме надеждни и успешни решения за старите асансьори в жилищните сгради, както и компетентна намеса при новите асансьори с електронни управления.

  1. Поддържане

При старите асансьори предлагаме нови алтернативни части, които са изпитани и притежават сертификат за качество. Дейност извършваме 7 дни от седмицата, а дежурство за аварийно заседнали пътници осигуряваме 24 часа в денонощието.